Partneři
Kotva

Česko-německý mediální projekt

Vloženo: 15.10.2018 | Autor: Irena Heczková
Ve dnech 8. – 11. 10. 2018 se 9 žáků z II. Stupně naší základní školy zúčastnilo projektu na podporu mediální výchovy, během kterého spolu s 9 žáky z partnerské školy Realschule Kemnath natočili ve 3 smíšených skupinách 3 krátké filmy na téma „Předsudky“.

Společnému pobytu na zámku ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku předcházel nejdříve seminář s jazykovou animátorkou a mediální pedagožkou Gabrielou Paetzolt na naší škole. Semináře se zúčastnilo nejen 9 dobrovolníků, kteří se chystali odjet natáčet filmy, ale celá 7. třída. Žáci si s p. Paetzolt povídali, hráli, zamýšleli nad tématem projektu „Předsudky“. Řada z dětí uvedla, s jakými předsudky vůči své osobě, se v životě již setkala a jak je daná situace nepříjemná.

V pondělí 8. října se žáci přemístili do Spáleného Poříčí, kde se ubytovali v renesančním zámku. Kromě jejich učitelů je doprovázeli 3 tlumočníci a 3 odborníci na mediální výchovu. Během prvního dne si děti prohlédly městečko, vzájemně se seznámily pomocí her, poté se rozdělily do 3 smíšených skupin a už v jednotlivých skupinách přemýšlely a pracovaly na tématu a scénáři svého filmu, což bylo asi nejobtížnější.

Druhý den byl určen na samotné natáčení. Z předešlého dne musely mít všechny skupiny jasnou představu, kterou scénu budou kdy točit, vzhledem k vybraným scenériím a potřebnému světlu. K dispozici měli žáci i dron, s jehož pomocí byly některé záběry daleko efektnější.

Třetí den byl určen na střih. K tomu dětem posloužil počítačový program a hodně trpělivosti k tomu. Byl to zároveň i den nejdelší, na dokončovacích pracích někteří žáci pokračovali i dlouho po večeři.

Čtvrtý den ráno jsme se všichni přemístili do Chebu, kde se na radnici měla konat slavnostní premiéra těchto filmů. Setkali jsme se zde s dalšími žáky z Kemnathu a Skalné a v poměrně velkém počtu jsme se nejdříve vydali na vycházku po historickém Chebu, aby se němečtí přátelé podívali i do míst, která třeba neznají. Počasí nám celou dobu přálo, bylo slunečno, teplo, takže i vycházka byla pěkná. Poté jsme šli na společný oběd do KC Svoboda.

Celý projekt byl ukončen na radnici, kde po slavnostních projevech zastupitelů města Cheb, sponzorů, zástupců obou škol, organizátorů a účastníků projektu, konečně došlo na zhlédnutí všech filmů. Sympatické bylo i to, že někteří rodiče našich žáků se přijeli na tuto slavnostní část podívat a své děti podpořit.

Chtěla bych poděkovat německým partnerům z Kemnathu za to, že nám účast v tomto projektu nabídli. Účast byla pro všechny zcela bezplatná, jelikož veškeré finanční závazky na sebe převzal Rotary Club Cheb a Rotary Club Stiftland. Nakonec bych chtěla poděkovat všem dětem za jejich vzorné chování, odvahu a snahu o spolupráci s německými žáky. S domluvou neměli velké problémy. Při práci na filmu jim byli k dispozici tlumočníci a jinak si vystačili se svými znalostmi angličtiny.