Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(

Projekty EU


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
Základní škola Skalná, příspěvková organizace, čerpá v období fyzické realizace Projektu Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 finanční prostředky na nejrůznější aktivity.
Aktivity jsou zaměřeny na profesní rozvoj pedagogů a další vzdělávání, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou v rámci tohoto projektu podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím informačních technologií.
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
Do projektového portfolia NIDV patří od ledna 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363), zkráceně SYPO. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.
Partneři školy