Kotva
Stránky tříd

Profil školy

Vloženo: 24.8.2018 | Autor: Administrátor

Základní škola Skalná, okres Cheb je úplná základní škola s jednou třídou (výjimečně se dvěma třídami) v každém ročníku. Škola pracuje podle "Školního vzdělávacího programu Základní školy Skalná". Na tyto programy navazuje i činnost školní družiny a zájmových kroužků. 

Záměrem školy je poskytovat prakticky využitelné vzdělání a vést k ohleduplnému, zdravému způsobu života. Významnou součástí vzdělávacího programu proto je výchova k ochraně životního prostředí a aktivity vedoucí ke spolupráci v místě i se sousedy v Česku a v Bavorsku.
  
Školu navštěvují žáci ze spádových obcí Křižovatka, Nová Ves, Velký Luh a odloučených částí Starý Rybník a Vonšov. V okruhu uvedených obcí a v samotné Skalné je školou jedinou. Nachází se v klidném centru městečka, tři minuty chůze od autobusové či deset minut chůze od vlakové zastávky.
  
Školu tvoří dvě propojené budovy - dvoupatrová zděná původem z počátku století naposledy rekonstruovaná v devadesátých letech a přízemní montovaná budova ze sedmdesátých let. V původní budově jsou umístěny učebny 4. - 9. ročníku. a odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, počítačová učebna a dílny. V novější budově jsou učebny 1. - 3. ročníku. Zde je také prostorná hala využívaná pro školní besídky nebo jako příležitostná cvičební plocha.
  
V těsném sousedství školy je sportovní hala, hřiště 60 x 40 m, školní zahrada a budova školní jídelny se školní družinou, kde je též umístěna cvičná kuchyně.
  
Pět minut chůze od školy se nachází nevelký historický městský park, deset minut chůze je vzdálen les, za patnáct minut lze pohodlně dojít k přírodnímu koupališti.

Partneři školy