Kotva
Stránky tříd

Mgr. Martina Turečková

ředitelka, učitelka I. stupně

Telefon+420 736 481 606
E-mailtureckova@zsskalna.cz

Ing. Jiří Mesner

statutární zástupce ŘŠ, učitel II. st.

Telefon+420 731 517 865
E-mailmesner.jiri@zsskalna.cz

Mgr. Jana Brettlová

zástupkyně ŘŠ, učitelka II. st.

Telefon+420 737 235 984
E-mailbrettlova@zsskalna.cz

Monika Pěčková

hospodářka školy

Telefon+420 732 512 612
E-mailpeckova@zsskalna.cz

Josef Svoboda

technický referent

Telefon+420 737 237 911
E-mailsvoboda.josef@zsskalna.cz
Celkem: 5 kontaktů
Partneři školy