Kotva
Stránky tříd

Historie školy

Vloženo: 24.8.2018 | Autor: Administrátor

r. 1563 - založena škola, první učitel Jan G. Schiefferdecker
r. 1790 - byla škola umístěna v č.p. 71 na náměstí, blízko kostela sv. Jana Křtitele. Budova byla odstraněna v roce 1959.

r. 1810 - po požáru byla přemístěna do Starého Rybníka. 
r. 1813 - postavena nová škola opět vedle kostela na náměstí. Byly v ní pouze dvě třídy. V jedné třídě bylo až 80 žáků. Pro nedostatek místa byla zřízena další třída v předhradí.

r. 1890 - položen základní kámen ke dnešní budově školy
r. 1891 - 4. října byla budova vysvěcena a 5. října zahájeno vyučování.
r. 1904 - v místě otevřena i měšťanská škola
r. 1905 - stávající budova rozšířena o přístavbu na straně severní a jižní, na každé straně o 8 metrů a instalováno ústřední topení. V této budově se po různých úpravách a další přístavbě vyučuje dodnes.

Partneři školy