Kotva
Stránky tříd

Ekozahrada

Školní ekozahrada Skalná byla navržena v souladu s principy přírodních, zdravých a živých zahrad.

V rámci realizace školní ekozahrady Skalná byly využity veškeré dostupné místní přírodní zdroje, tak aby byl dosažen maximální efekt prezentace skutečných místních přírodních hodnot a omezena nadbytečná doprava a přesuny materiálů včetně jejich nepůvodnosti. Míra využití přírodních a použitých materiálů tak bude v maximální možné míře.
Školní ekozahrada Skalná je navržena s cílem využití zájmového území k vytvoření atraktivního originálního výukového prostoru s odkazem na přírodní i kulturní hodnoty daného regionu.
Prezentace jednotlivých aktivit (geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zahradničení, apod.) je navržena zábavnou a neformální formou – např. sedací špalky u ohniště jsou zároveň dendrologickou sbírkou dřevin s možností poznání stavby dřeva a borky, barefoot prvky jsou zároveň prezentací místních přírodních surovin, geologická expozice je zároveň zajímavou pohybovou atrakcí. Navržené prvky nejsou samoúčelné, vždy v sobě kromě primárního zaměření nesou i další nadstavbový význam (tj. odpočinkový prvek je zároveň výukový, výukový prvek je zároveň odpočinkový).
Řada prvků je zcela originálních (např. landartové zpracování „sušáku sena", ptačníku, popisek).
Zajímavým a důležitým aspektem návrhu je i příklad dobré praxe a inspirace pro obyvatele Skalné při tvorbě vlastních živých zahrad a také školní zahrada jako zdroj rostlinného genetického materiálu.
Kompoziční řešení zahrady je valeno tak aby již od vstupu zahrada navozovala pocity objevování a zkoušení. Všechny navržené prvky je možné využít jak při výuce, tak i při odpočinku.

 

Investor: Základní škola Skalná, příspěvková organizace
Projektant: Ing. Jiří Šindelář
Dodavatel: 23/02 ZO ČSOP BERKUT
Termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 7. 2020
Celkové způsobilé výdaje: 615 513 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 500 000 Kč
Výše příspěvku žadatele: 115 513 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

 

 

Partneři školy
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.