Kotva
Stránky tříd

Ekozahrada

Školní ekozahrada Skalná byla navržena v souladu s principy přírodních, zdravých a živých zahrad.

V rámci realizace školní ekozahrady Skalná byly využity veškeré dostupné místní přírodní zdroje, tak aby byl dosažen maximální efekt prezentace skutečných místních přírodních hodnot a omezena nadbytečná doprava a přesuny materiálů včetně jejich nepůvodnosti. Míra využití přírodních a použitých materiálů tak bude v maximální možné míře.
Školní ekozahrada Skalná je navržena s cílem využití zájmového území k vytvoření atraktivního originálního výukového prostoru s odkazem na přírodní i kulturní hodnoty daného regionu.
Prezentace jednotlivých aktivit (geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zahradničení, apod.) je navržena zábavnou a neformální formou – např. sedací špalky u ohniště jsou zároveň dendrologickou sbírkou dřevin s možností poznání stavby dřeva a borky, barefoot prvky jsou zároveň prezentací místních přírodních surovin, geologická expozice je zároveň zajímavou pohybovou atrakcí. Navržené prvky nejsou samoúčelné, vždy v sobě kromě primárního zaměření nesou i další nadstavbový význam (tj. odpočinkový prvek je zároveň výukový, výukový prvek je zároveň odpočinkový).
Řada prvků je zcela originálních (např. landartové zpracování „sušáku sena", ptačníku, popisek).
Zajímavým a důležitým aspektem návrhu je i příklad dobré praxe a inspirace pro obyvatele Skalné při tvorbě vlastních živých zahrad a také školní zahrada jako zdroj rostlinného genetického materiálu.
Kompoziční řešení zahrady je valeno tak aby již od vstupu zahrada navozovala pocity objevování a zkoušení. Všechny navržené prvky je možné využít jak při výuce, tak i při odpočinku.

 

Investor: Základní škola Skalná, příspěvková organizace
Projektant: Ing. Jiří Šindelář
Dodavatel: 23/02 ZO ČSOP BERKUT
Termín realizace: 1. 6. 2019 – 31. 7. 2020
Celkové způsobilé výdaje: 615 513 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 500 000 Kč
Výše příspěvku žadatele: 115 513 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

 

 

Partneři školy