Kotva
Stránky tříd

Upozornění pro rodiče

Vloženo: 13.4.2021

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY ze dne 6. dubna 2021 se umožňuje žákům 1. stupně osobní přítomnost ve školní družině jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů
e) příslušníci ozbrojených sil
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
g) zaměstnanci uvedeni v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

V případě, že patříte do některé z výše uvedené skupiny a potřebujete umístit Vaši dceru/syna v době distančního vzdělávání do školní družiny, kontaktujte neprodleně svou třídní učitelku/učitele nebo vedení školy.
Pro žáky těchto rodičů bude v provozu školní družina i v dopoledních hodinách. Pod dohledem pedagogického pracovníka se budou účastnit online vzdělávání, budou jim nabídnuty volnočasové aktivity i společný oběd ve školní jídelně.

 

Mgr. Martina Turečková
ředitelka školy

Partneři školy