Kotva
Stránky tříd

Velikonoce

Vloženo: 30.3.2021
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara.

Tyto svátky bývaly v minulosti významnější než Vánoce. Jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve, spojené s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání.
My právě vstupujeme do posledního týdne před Velikonocemi a ten nazýváme Pašijový týden. Každý den má svůj název a pojí se s nimi různé činnosti, které se dříve dodržovaly.

 

Modré pondělí a Žluté úterý – v těchto dnech se v chalupách gruntovalo (uklízelo).
Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil celý rok.
Zelený čtvrtek – název dostal po zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo ukřižování, tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, mladá kopřiva), aby byl člověk po celý rok zdráv.
Velký pátek – je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonaly mše a při bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívalo a četly texty, bylo zakázáno hýbat se zemí (orat, kopat, sázet), projevovala se úcta k zemi.
Bílá sobota – bývalo zvykem světit oheň v kostele, doma ohniště uhasit a z kostela si domů odnést nový, posvěcený oharek a ten doma zapálit.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – den Zmrtvýchvstání Krista, v kostele se provádělo svěcení pokrmů( beránek, mazanec, chleba, víno), posvěcené jídlo se jedlo ve stoje buď v kostele nebo venku, kousek posvěceného jídla dostala každá návštěva i zvířata.
Velikonoční pondělí – „velikonoční pomlázka“ chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami, pomlázka byl symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.

 

Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Je odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení. Zvláštní postavení má vejce červené, které je patrně prvním z typu kraslic. Červená byla nejoblíbenější barva. Jsou různé techniky na zdobení vajíček, například Vosková batika( zdobení špendlíkem), Voskový reliéf ( maluje se barevným voskem, vosk se nestírá), Nalepování slámy, Vyškrabávání, Zdobení ovazováním rostlinnými částmi, Odrátování( vajíčko se oplétá měděným nebo včelařským drátem tak, že vzniká siť s menšími i většími oky), Kreslení a malování tuší a barvou, Zdobení textilem nebo papírem.

Partneři školy