Partneři
Kotva

Školní poradenské pracoviště

Autor: Administrátor

Školní poradenské pracoviště /dále jen ŠPP/ zahájilo svou činnost na ZŠ Skalná ve školním roce 2019/20. Uvedené personální složení pro tento školní rok je schváleno ředitelem školy a pedagogickou radou.

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Martina Turečková

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Vladimíra Nezbedová - školní speciální pedagog
Mgr. Martina Turečková - výchovný poradce
Mgr. Kateřina Hnilicová - kariérní poradenství
Mgr. Blanka Novotná - školní metodik prevence


Náplň školního poradenského pracoviště


• Zabezpečovat pedagogické poradenství ve škole
• Zajišťovat vzájemnou informovanost pedagogických pracovníků
• Zajišťovat vzájemnou kooperaci mezi pedagogy, případně mezi školou a rodiči
• Odborně a metodicky podporovat pedagogy i zákonné zástupce
• Krizová intervence pro žáky
• Spolupracovat s PPP, SPC, OSPOD

 

Podrobnější informace: DokumentPROGRAM (Velikost: 115 kB)