Kotva
Stránky tříd

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště /dále jen ŠPP/ zahájilo svou činnost na ZŠ Skalná ve školním roce 2019/20. Vzhledem k tomu, že v srpnu 2020 došlo nečekaně ke změně ve vedení školy, bylo nutné pro školní rok 2020/2021 spojit funkci výchovného poradce a metodika prevence.

Uvedené personální složení pro školní rok 2021/2022 je schváleno ředitelkou školy a pedagogickou radou.

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Blanka Novotná

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Martina Turečková - školní speciální pedagog
Mgr. Věra Heřmánková - kariérní poradenství
Mgr. Blanka Novotná - školní metodik prevence, výchovný poradce


Náplň školního poradenského pracoviště


• Zabezpečovat pedagogické poradenství ve škole
• Zajišťovat vzájemnou informovanost pedagogických pracovníků
• Zajišťovat vzájemnou kooperaci mezi pedagogy, případně mezi školou a rodiči
• Odborně a metodicky podporovat pedagogy i zákonné zástupce
• Krizová intervence pro žáky
• Spolupracovat s PPP, SPC, OSPOD

 

Podrobnější informace: PDF souborProgram úplného školního poradenského pracoviště (Velikost: 390.28 kB)

 

Partneři školy