Partneři
Kotva

ANIMAČNÍ PROGRAM NĚMECKÉHO JAZYKA

Vloženo: 3.11.2019 | Autor: Věra Rubáková

  • DNE 31. 10. 2019 SE NA ZŠ VE SKALNÉ KONAL - ANIMAČNÍ PROGRAM NĚMECKÉHO JAZYKA

 

Na naši školu ve Skalné dne 31. 10. 2019 zavítal jazykový lektor pan Karel Hájek, který na naší škole setrval celé čtyři vyučovací hodiny. Každá jazyková animace trvala jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut a začala u žáků osmé třídy. Druhá jazyková animace se konala v 9. A. Cílem této animace bylo povzbudit a namotivovat žáky do studia němčiny. Celá tato akce byla připravena pod záštitou EUREGIA EGRENSIS –pracovní sdružení Sasko/Durynsko.

 

Při této animaci si žáci osvojí hravou a nekonvenční formou cizí jazyk a kulturu německy mluvících zemí. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Na začátku každé jazykové animace se žáci s lektorem německy pozdravili a společně si odpověděli na otázku „Wie geht´s?“ (Jak se máš?), nebo „Wie heißt du?“ (Jak se jmenuješ?). Následně si zopakovali německé pozdravy (např. Hallo, Hi), které se užívají v Rakousku a Německu. Existují totiž takové, jako například pozdrav Grüß Gott, se kterým se můžeme setkat pouze v Rakousku, nebo v jižním Německu v Bavorsku. Další průběh programu jazykové animace byl zaměřený na:

 

  • Osvojení a prohloubení slovní zásoby z témat
  • Internacionalismy - kdy formou hry domino žáci hledali a k sobě přiřazovali kartičky s německými slovy a obrázky, které jsou hodně podobné těm našim, českým, jako die Tasche, der Rucksack, das Auto, die Schnecke, der Zopf, das Ziel, die Wanne, die Ziffer, die Schnur,  a další. Tato aktivita byla zakončena správnou německou výslovností.
  •  
  • Číslovky - pomocí čísel si žáci zahráli na šéfa firmy, který udává svým zaměstnancům tempo výkonu.
  •  
  • Reálie Německa - prostřednictvím německé mapy žáci vpisovali jazykové reálie Německa (např. obchody, známe herce a osobnosti, značky aut, řeky, města, jídla……).

 

  • Kulturní a jazykové reálie německy mluvících zemí.
  •  

Hlavním cílem česko-německé jazykové animace bylo, vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země, a to se myslím, povedlo. V přiložené fotodokumentaci a videu se můžete podívat, jak hravou formou lze zatraktivnit a zpestřit výuku německého jazyka. Pomocí této metody žáci na jazykovou animaci reagovali velice kladně, díky které si mohli prohloubit získané znalosti a dovednosti. Za aktivitu, snahu a dovednosti v německém jazyce byli někteří žáci odměněni sladkostmi.

 

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli rádi poděkovat, EUREGIU EGRENSIS za pomoc při zkvalitnění výuky německého jazyka.

 

     Autorka článku

Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková

Učitelka ZŠ ve Skalné